دستگاه با كيفيت بخريد و بدون توقف كار كنيد

مهم ترین حُسنِ دستگاه هاي خوب اين است كه متوقف نمي شوند، شما هميشه رو به جلو حركت مي كنيد و هرگز نگران نيستيد كه دستگاه، خراب يا دچار مشكل شود.

وقتي کار دستگاه متوقف نشود:

١. مقدار توليد ماهانه بالا مي رود و هزينه ها كم مي شوند.

٢. هزينه تعميرات نخواهيد داشت.

٣. زمان و انرژي صرف تعمير آن نمي كنيد.

٤. تمركزتان روی تولید است و دائم رو به جلو حركت مي كنيد.

فراموش نکنیم: جهت حركت خيلي مهم تر از سرعت حركت است، عجله نكنيد، تلاش كنيد و يك استراتژي درست براي خود تعريف كنيد.