مشکل واحدهای کوچک در خرید ماشین آلات

یکی از مشکلات واحدهای کوچک این است که بعد از خرید یک دستگاه، با همان، عرض و ضخامت های مختلفی را تولید می کنند.

این تغییر عرض و ضخامت نه برای محصول مناسب است نه دستگاه، چرا که با یک دستگاه کوچک، نایلون با عرض بزرگ نمی زنند و با یک دستگاه بزرگ، نایلون های عرض کوچک را تولید نمی کنند.

اگر تولیدکننده قصد داشته باشد محصولی با ضخامت کم تولید کند یا با ضخامت زیاد، محصولی را تولید کند، لازمه آن، تغییر مواد اولیه داخل دستگاه است. این تغییرات مکرر، برای دستگاه خوب نیست.

این نکته ای که است که به واحدهای کوچک، لطمه وارد می کند و درست نیست که با دو سه دستگاه، تعداد متنوعی محصول تولید شود.

همیشه در کل سال، بهتر است دستگاه ها را برای یک محصول مشخص در نظر گرفته و از تغییر مداوم عرض و ضخامت و مواد، خودداری شود.