دستگاه تولید پلاستیک، پتروشیمی نیست!

لازمه تولید یک محصول ایده آل و درجه یک، فقط دستگاه خوب نیست. دستگاه خوب مواد خراب را تبدیل به جنس درجه یک نمی کند، امکان دارد که داشتن دستگاه خوب سبب شود که مواد ارزان تری مصرف کنید و در بلندمدت سود کنید ولی هرگز نمی توان با مواد خراب محصول درجه یک تولید کرد، همین طور اپراتور خوب.

لازمه یک محصول درجه یک:

1. ماشین آلات خوب
2. مواد اولیه مناسب
3. اپراتور خوب و متخصص

هر یک از این ها نباشد نتیجه کار، دلخواه شما نخواهد بود.